O nas

Business Ekspert to prężnie rozwijająca się firma, zajmująca się świadczeniem usług finansowych głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Nasza Firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług dla naszych Klientów. Konsekwentnie realizujemy strategię współpracując z najlepszymi bankami oraz z wiarygodnymi instytucjami poza bankowymi. Business Ekspert bierze udział w wielu inicjatywach, aby stale rozwijać naszą branżę i pomagać Klientom spełniać ich oczekiwania. Wdrażamy nowe strategie, aby przyspieszyć rozwój poprzez innowację i wzmacnianie możliwości współpracy i organizacji. Stale poszukujemy możliwości rozwoju i produktów, które będą miały większy wpływ na zadowolenie naszych Klientów.

Z uwagi na to, iż liczymy na ciągłą współpracę z naszymi Klientami, dbamy o to aby kredyty były atrakcyjne pod kątem kosztowym – w związku z tym zawsze szukamy najbardziej optymalnego rozwiązania finansowego. Pomagamy naszym klientom kompletować dokumenty, podpisujemy wnioski i dostarczamy je do banków, a co najważniejsze – jesteśmy obecni podczas podpisywania umowy kredytowej w banku.

Znajdziesz na naszej stronie szczegółowe informacje o oferowanych usługach oraz kontakt do zespołu Obsługi Klienta.

Bądź na bieżąco z aktualnościami, nowościami oraz ofertami specjalnymi.

Kredyt Firmowy

Środki pochodzące z kredytu dla firmy mogą zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w postaci kredytu, linii kredytowej, limitu kredytowego. Kredyt firmowy przeznaczyć można na cele inwestycyjne takie jak zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, nieruchomości, udziałów w innych firmach lub całych przedsiębiorstw, czy też budowę obiektów komercyjnych. Kredyty te mogą być również przeznaczone na refinansowanie zobowiązań firmy.

Naszym Klientom oferujemy pomoc w uzyskaniu poniższych produktów:

Firma, chcąc zwiększyć skalę działalności i przychodów, a co za tym idzie aktywów obrotowych takich jak towary, surowce, składniki produkcji musi zaangażować kapitał. Kapitał może pochodzić ze środków własnych albo z kredytu.
Zapotrzebowanie na kapitał dla firmy może być finansowane kredytem obrotowym.

Korzyści z kredytu obrotowego:

 • stabilne i bezpieczne finansowanie bieżącej działalności,
 • komfort posiadania zaplecza finansowego na realizację bieżących płatności,
 • wzrost rentowności firmy,
 • automatyczna i natychmiastowa spłata kredytu z wpływów na rachunek (w przypadku kredytu w rachunku bankowym),
 • możliwość automatycznego przedłużania okresu finansowania bez zbędnych formalności (kredyt standardowy),
 • możliwość uzyskania najdłuższego na rynku okresu finansowania kredytem obrotowym,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku kredytów w formie linii odnawialnych),
 • szeroki zakres uznawanych zabezpieczeń.

Kredyt w rachunku bieżącym jest najprostszą formą kredytu dla firmy polegającą na tym, że Bank daje firmie możliwość korzystania z określonej sumy pieniędzy w sytuacji, kiedy firma tych pieniędzy potrzebuje. Przy czym kredyt w rachunku bieżącym jest przyznany wcześniej i korzystając z niego firma porusza się w wyznaczonych przez Bank granicach. Kiedy firma potrzebuje poprawić płynność finansową może skorzystać z kredytu w ramach ustalonego limitu, a bieżące wpływy od kontrahentów, wpływając na rachunek, zmniejszają zadłużenie.

Odsetki płaci się tylko od wykorzystanego limitu. Wysokość limitu uzależniona jest od wpływów na rachunek, w ramach którego ma funkcjonować limit.

Przy ustaleniu wysokości limitu duże znaczenie ma również dotychczasowa współpraca klienta z bankiem, terminowość spłat i prawidłowa obsługa wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jedną z możliwości finansowania rozwoju firmy takiego jak zakup maszyn, siedziby firmy, modernizacja sprzętu, rozbudowa działu produkcji, wymiana linii technologicznej jest kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym, a spłaty kredytu ustalane są periodycznie, środki na spłatę pochodzą ze zwrotu z inwestycji, na którą zaciągany był kredyt.

Kredyt inwestycyjny poprzedzony jest szczegółową analizą przedsięwzięcia i działalności firmy.

Bardzo ważne jest określenie właściwej kwoty kredytu, zwłaszcza przy inwestycjach opartych na kosztorysie. Zdobyte doświadczenie naszych doradców chroni Klientów przed błędnym przygotowaniem kosztorysu, które mogłoby spowodować niedoszacowanie kwoty inwestycji, a co za tym idzie nastąpiłyby problemy przy finalizacji.

Bank przyjmując przedłożone za naszym pośrednictwem dokumenty analizuje przedsięwzięcie i pomaga firmie prawidłowo określić możliwości i zasady finansowania przedsięwzięcia.

Kredyty inwestycyjne udzielane są zazwyczaj na kilka lat ale możliwe są również znacznie dłuższe okresy. Okres kredytowania zależy od rodzaju inwestycji, zabezpieczenia, sytuacji firmy aktualnej i przyszłej. Kredyty inwestycyjne uruchamiane są w transzach na podstawie postępu prac związanych z inwestycją. Banki monitorują przebieg inwestycji i wypłaty kolejnych transz uzależniają od realizacji poprzednich etapów.
Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest przedmiot kredytowania.

Kredyt deweloperski przeznaczony jest wyłącznie na działalność związaną z budową nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych przeznaczonych na sprzedaż.

Kredyt deweloperski dostępny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla spółek prawa handlowego w tym również spółek celowych.

Kredyt deweloperski wymaga zabezpieczenia rzeczowego najczęściej w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji.

Ponieważ kredyt ten ma bezpośredni wpływ na realizację i rentowność inwestycji, ważne aby był odpowiednio dopasowany do inwestycji, harmonogramu prac, płatności itp.

.

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup bądź remont nieruchomości. Okres kredytowania może być aż do 35 lat.

Środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości lub transzach, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera).

Przy budowie domu środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Kredyt uruchamiany jest w transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.

Pożyczka hipoteczna – środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości). Może być przeznaczona na konsolidację zobowiązań kredytowych.

Zabezpieczenia

 • Docelowe: hipoteka.
 • Tymczasowe (do czasu ustanowienia hipoteki): podwyższenie marży.

Dla Klientów korzystających z Naszych usług przy zawraciu umowy kredytu hipotecznego zapewniamy pomoc i obsługę notarialną. Zawierając umowę Kupna-Sprzedaży klient otrzymuje Ustanowienie Hipoteki w formie Aktu Notarialnego za 1pln + opłaty sądowo-administracyjne! Dzięki czemu po podpisaniu Aktu Zakupu nieruchomości uruchomienie kredytu może nastąpić jeszcze w tym samym dniu.

Kredyty Gotówkowe

Kredyt gotówkowy jest udzielany przez bank lub inną instytucje finansową klientowi indywidualnemu. Kredyt gotówkowy charakteryzuje się tym, że z definicji jest to kredyt konsumencki udzielany na dowolny cel konsumpcyjny.

Zalety kredytu gotówkowego

 • Prosta procedura badania zdolności kredytowej osoby ubiegajcej się o kredyt
 • Szybka decyzja i przekazanie środków
 • Niskie wymagania wobec kredytobiorcy
 • Ogromna liczba ofert na rynku

Rodzaje kredytów gotówkowych

 • Kredyt konsumencki na dowolny cel konsumpcyjny
 • Kredyt konsolidacyjny – na spłatę innych zobowiązań

.

.

Leasing

Leasing operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

Leasing finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem „pożyczki” jest tu środek trwały a nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

be LOGO normal

NIP: 6412242968, REGON: 240035811

nr tel.: +48 792 427 255

nr tel.: +48 537 484 696


ul. Kolista 25, lok. 201

40-486 Katowice